30
66
Diamond Sword
2016
Country: Kazakhstan
Director: Rustem Abdrashev
Stars: Yerkebulan Daiyrov, Doskhan Zholzhaksynov, Isbek Abilmazhinov